Verksamheten

Vi ska alltid uppfylla våra kunders krav på kvalitet och miljö med stor omsorg. Utförandet på våra uppdrag skall för våra kunder framstå som ett starkt motiv till att välja oss som den naturliga affärspartnern. Vårt arbete med att ständigt förbättra, förhindra och förebygga miljöskador är för vårt företag en självklarhet och detta gör vi genom att följa gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Nöjda kunder, korta beslutsvägar, tidhållning, stort kunnande och stort engagemang, en noga avägning och högt ställda krav på våra underleverantörer, är grundstenarna i vårt företag. Våra medarbetare är vår absolut viktigaste resurs. Detta innebär att rekrytering, kompetensutveckling, engagemang samt motivation tillsammans med systematiskt arbetsmiljöarbete har högsta prioritet.